Militaire rangen landmacht

De lagere rangen

De vier onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht, de landmacht, luchtmacht, de Marechaussee en de marine, kennen alle eigen rangen. Dat geldt voor alle drie de categorieën: de lagere rangen, de onderofficieren en de officieren. Als je net in militaire dienst komt en nog aan het begin van je opleiding staat, dan krijg je de rang soldaat derde klasse. Deze rang kent geen rangonderscheidingstekens. De eerstvolgende stap in de militaire rangen landmacht is dan soldaat der tweede klasse. Je krijgt dan één rode streep. Soldaat der eerste klasse heeft een dubbele rode streep. De hoogste rang in deze categorie is die van korporaal met een enkele brede gouden streep in visgraatmotief. De korporaal der eerste klasse heeft een dubbele, brede, gouden streep in visgraatmotief. Voor heel wat militaire is de rang een belangrijk deel van hun persoonlijkheid volgens Craig, een ex-militair die me hielp deze website te bouwen.

Militaire rangen landmacht

De onderofficieren

De categorie militaire rangen landmacht der onderofficieren begint bij de rang van Sergeant (bij cavalerie en artillerie: Wachtmeester) met een enkele, gladde gouden streep (bij een wachtmeester, alsmede bij een sergeant van de administratie een gladde, zilveren streep). Een Sergeant (of wachtmeester) der eerste klasse herken je aan anderhalve, gladde, gouden (of zilveren) streep. Een sergeant-majoor (of opperwachtmeester) onderscheidt zich binnen de militaire rangen landmacht met een dubbele, gladde, gouden (of zilveren) streep. De hoogste onderofficier binnen de militaire rangen landmacht is de adjudant-onderofficier. Deze draagt als rangonderscheidingsteken één gladde gouden knop.

De officieren

Zowel een officier in opleiding, een Vaandrig of, bij cavalerie en artillerie, een Kornet, als een Kapelmeester (leidinggevende bij een muziekkapel) dragen, evenals de adjudant, een gladde, gouden knop. De Tweede Luitenant herken je binnen de categorie militaire rangen aan één gouden ster, de Eerste Luitenant heeft twee gouden sterren. De Kapitein (bij cavalerie en artillerie: Ritmeester) onderscheidt zich dan met drie gouden sterren.

Daarna komt in de militaire hiërarchie de majoor met één gouden balk en één gouden ster. De Luitenant-Kolonel is dan weer diens meerdere met als onderscheidingsteken één gouden balk en twee gouden sterren. De kolonel is de hoogste rang van de gewone officieren met één gouden balk en drie gouden sterren. Aan de top van de rangorde van de militaire rangen landmacht hebben we een viertal Generaalsrangen. Van laag naar hoog betreft dat de Brigade-Generaal met één gouden, geschulpte balk en één ster; de Generaal-Majoor heeft 2 sterren; de Luitenant-Generaal heeft drie sterren en de Generaal heeft 4 sterren. Alle generaals worden aangesproken als ‘generaal’.