Militaire rangen nederland

Wie een overzicht wil van de commandostructuren of militaire rangen nederland vindt hier wat informatie. Net zoals in onze buurlanden is militaire hiërarchie onderverdeeld in categorieën. Koningin Juliana heeft samen met haar Minister van Oorlog en Vloot en minister van justitie in een Koninklijk Besluit van 20 juni 1956 de volgorde van en de verhouding tussen de militaire rangen nederland en standen bij de zee-, de land- en de luchtmacht getekend. Ondertussen zijn enkele militaire rangen nederland verdwenen en zijn er nieuwe namen toegevoegd.

Grosso modo zijn er drie rangen: De hoogste categorie of rang noemen we de officieren. Ook hier zijn drie subcategorieën, namelijk de vlagofficieren, de hoofdofficieren en de subalterne officieren. De middelste categorie militaire rangen nederland is deze van de onderofficieren. De grootse groep en laagtse categorie is deze van de manschappen of soldaten.

Militaire rangen nederland

Uitleg

Een officier is de leidinggevende en houdt toezicht op zijn op ondergeschikten. Boven zich heeft hij luitenanten of generalen. De vlagofficier is de opperbevelhebber bij de zeemacht. De subalterne officier is laagste militaire rangen onder de officieren. De manschappen van het Nederlandse leger telt momenteel 53.000 personen. Stijgen in militaire rangen nederland gebeurt na opleiding met een benoeming.